B1

De onderbouw van het VSO is gericht op de voorbereidende fase richting uitstroom rekening houdend met de verwachtte uitstroombestemming.

Leeftijd ca 12 tot ca 15 jaar