VBO 2

De VBO groepen zijn intensief begeleide onderwijs arrangementen waarbij de leerlingen met ondersteuning op sociaal emotioneel gebied weer tot leren kunnen komen. De leeftijd varieert van 15 tot 18 jaar. In deze groepen werken we aan de verdere ontwikkeling van sociale, cognitieve en praktische vaardigheden. De leerlingen stromen in principe uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding (intensief).