A2

VSO A2 is een VSO-eindgroep. De leeftijd van de leerlingen varieert van 15 tot 18 jaar. Van de leerlingen die in deze groep zijn geplaatst, bestaat de verwachting dat zij na de schoolperiode een plekje zullen vinden in het arbeidsproces, dat kan zijn in het (kleinschalige) 'vrije' bedrijfsleven of een plaats op een dagactiviteitencentrum met arbeidsmatige activiteiten. In deze fase gaan alle leerlingen stage lopen. Daar doen ze ervaring op met het deelnemen aan arbeidsmatige processen en de eisen die hieraan worden gesteld. De praktijkgerichte vakken nemen, naast stage, een groot deel van de tijd in. De schoolse vaardigheden worden nog beperkt uitgebreid en onderhouden. Vooral het proces van het praktisch toepassen van deze vaardigheden krijgt de aandacht.