Praktijkonderwijs

Op school Bleyburgh neemt het praktijkgericht onderwijs een belangrijke plaats in. De leerlingen worden voorbereid op de praktijksituaties die zij na de schoolperiode zullen tegenkomen.
Hierbij gaan we uit van wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap. 
De leerlingen krijgen instructie en doen werkzaamheden uitgaande van vooraf gestelde leerdoelen passend bij hun niveau. hierbij streven we onze slogan "zo zelfstandig als ik kan de wereld in" zo goed mogelijk na. Begeleiding op afstand passen we toe, zodra een leerling laat zien dat hij dit aankan. 

We beschikken over goed uitgeruste praktijkruimtes waar lessen plaatsvinden en verschillende vaardigheden worden geoefend (sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden, cognitieve vaardigheden en praktische vaardigheden). 
Het gaat dan om vakken als huishoudkunde, (klus)techniek, textiel, catering, dienstverlening, theehuis, tuin (groen) en overige vakken.
Daarbij kunt u denken aan een (aangepaste) plek binnen het vrije bedrijf, een beschermde werkvoorziening of dagactiviteitencentrum.