Praktijkonderwijs

Op school Bleyburgh neemt het praktijkgericht onderwijs een belangrijke plaats in. De leerlingen worden voorbereid op de praktijksituaties die zij na de schoolperiode zullen tegenkomen.
Hierbij gaan we uit van wonen, werken en vrije tijd.
De leerlingen krijgen instructie en doen werkzaamheden uitgaande van vooraf gestelde leerdoelen passend bij hun niveau.
We beschikken over goed uitgeruste praktijkruimtes waar lessen plaatsvinden en vaardigheden worden geoefend.
Het gaat dan om de vakken huishoudkunde, (klus)techniek, textiel, catering, dienstverlening, theehuis en overige vakken.
Daarbij kunt u denken aan een (aangepaste) plek binnen het vrije bedrijf, een beschermde werkvoorziening of dagactiviteitencentrum.