B2

Ook VSO B2 is een VSO-eindgroep. De leeftijd van de leerlingen varieert van 15 tot 18 jaar (met een evt. mogelijkheid om te verlengen tot 20 jaar). De meeste leerlingen in deze groep stromen uit naar een vorm van (deels)eisende dagbesteding. Typerend voor deze klas is dat reeds verworven kennis en vaardigheden toegepast worden in (nieuwe) contexten. Praktische vaardigheden staan (nog) meer centraal dan het (alsnog) uitbreiden van of een beroep doen op de schoolse, cognitieve vaardigheden. Een deel van de leerlingen stroomt uit naar een vorm van belevingsgerichte dagbesteding omdat dit het beste aansluit bij de behoeften.