S1

De VSO-S groepen zijn de auti-structuurgroepen in het VSO. De leeftijd varieert van 12 tot 15 jaar. In deze groepen werken we aan de verdere ontwikkeling van sociale, cognitieve en praktische vaardigheden. In sommige gevallen is overplaatsing naar één van de andere VSO (eind)groepen mogelijk. Het streven is dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken en de geleerde vaardigheden ook kunnen toepassen in de praktijk. Er wordt goed gekeken naar de balans tussen 'volledige afhankelijkheid van de externe structuur in de leer-, werk- en leefomgeving' en 'zelfredzaam kunnen zijn in een vrijere leer- en werkomgeving'. Deze leerlingen stromen in dezelfde richtingen uit als leerlingen binnen de reguliere stroom.